Polityka Prywatności

Zasady ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu http://generalniesztuka.org jest Fundacja Generalnie Sztuka z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS:0000727863, REGON: 369991513, NIP: 8522643787.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które przesłały wiadomość za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie. Dane, o których mowa to:
  • Imię,
  • Adres e-mail.
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Dane osobowe podawane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jednak nie dłużej niż 5 lat. Po tym okresie zostaną usunięte.
 5. Każda osoba podająca swoje dane osobowe w serwisie ma możliwość modyfikacji swoich danych, a także do ich usunięcia. Zarówno modyfikacji, jak i usunięcia danych można domagać się pisząc odpowiedniego maila na adres: kontakt@generalniesztuka.org.
 6. Fndacja Generalnie Sztuka na żądanie osoby poinformuje stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe tej osoby zostały zgromadzone w serwisie.
 7. Przeglądanie serwisu http://generalniesztuka.org nie łączy się z podawaniem danych osobowych
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może jednak zlecić obsługę techniczną serwisu osobom trzecim, które mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE).
 10. Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.
 11. Wszelkie pytania do administratora serwisu należy kierować na adres: kontakt@generalniesztuka.org

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego generalniesztuka.org stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego generalniesztuka.org. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego generalniesztuka.org możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego generalniesztuka.org, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.